ประวัติโรงงาน

โรงงานลูกกวาดลัคกี้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2510 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 และมีการขยายโรงงานเพิ่มเติม ในส่วนสำนักงานและอาคารด้านหลังโรงงานเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจนกระทั่งในปัจจุบันเป็น 2,000,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ห้างฯได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 โดยคุณดิเรก อิทธิสมบูรณ์ จวบถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกกวาด, ลูกอม, ขนมต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข (อย. & GMP )

       เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ กระบวนการผลิตผ่านเครื่องจักรอันทันสมัยประกอบกับพนักงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 30 ปี จึงทำให้เรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

       ห้างฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคต่อไปในอนาคต